OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

2018/2019

  • Bober Konrad, Wykrywanie fałszerstw w fotografii cyfrowej
  • Dec Jakub, Dolina Michał, Jak policzyć ludzi za pomocą NVIDIA Jetson TX2
  • Mulewicz Michał, Implementacja postaci humanoidalnej w silniku unity na potrzeby symulacji pola walki w grze strategicznej
  • Pajdak Aleksandra, Technologia tworzenia cyfrowej matrycy budynku wykorzystywana do projekcji 3D mappingu

2017/2018

  • Dolina Michał, Kowalczyk Alicja, Generowanie geometrycznej struktury gatunków drzew w trójwymiarowym świecie cyfrowym

2015/2016

  • Filip Maciej, Nowoczesne metody projekcji scen trojwymiarowych – mapping 3D